Tuesday, October 6, 2015

Kulonuwun..Wilejeung Sumping

Ketidakpastian Yang Mengasyikan


Memasuki dunia maya yang terasa semu dan kadang menjanjikan sebuah ketidakpastian..tapi sangat mengasyikan...
Salam dari Samsoel Sendja..